Alice Tseng 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()

         雙子座的人~顧名思義就是俱有雙重性格,生來就伶牙俐齒!

 

Alice Tseng 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()


Alice Tseng 發表在 痞客邦 留言(50) 人氣()Alice Tseng 發表在 痞客邦 留言(52) 人氣()Alice Tseng 發表在 痞客邦 留言(48) 人氣()

 

 

Alice Tseng 發表在 痞客邦 留言(58) 人氣()

                   DSCF6126  

幸福就像是一隻蝴蝶...

Alice Tseng 發表在 痞客邦 留言(87) 人氣()

讓人拍桌狂笑的搞笑短語


Alice Tseng 發表在 痞客邦 留言(32) 人氣()

其實世界上最不忠心的就是錢,說好的一起出門,

Alice Tseng 發表在 痞客邦 留言(71) 人氣()

IMG_8819(001)

我家的烏龜是兩年前的1/7在"魚中魚"購買

Alice Tseng 發表在 痞客邦 留言(140) 人氣()

 

Alice Tseng 發表在 痞客邦 留言(58) 人氣()

豆漿加茶

 

Alice Tseng 發表在 痞客邦 留言(35) 人氣()

 

 

Alice Tseng 發表在 痞客邦 留言(61) 人氣()


Alice Tseng 發表在 痞客邦 留言(47) 人氣()

 

Alice Tseng 發表在 痞客邦 留言(23) 人氣()